BUČINYS
Drama vyksta Danijoje, 1913-aisiais. Antonas – kilnus ir sąžiningas jaunuolis, kurio pagrindinis prioritetas – baigti mokslus ir tapti kavalerijos karininku. Treniruočių metu jis įsako savo būriui padėti baronui von Liovenskioldui, todėl po to pakviečiamas į balių pilyje, kur susipažįsta su gražia barono dukterimi Edita. Ji po avarijos atsidūrė invalido vežimėlyje. Mergina nusiminusi, bet pralinksmėja, kai Antonas su ja elgiasi taip pat, kaip su kitais svečiais, o ne kaip su sėdinčia vežimėlyje. Antonas užjaučia Editą, jie dažnai kartu leidžia laiką ir jis pamilsta merginą. Tačiau jaunuolis niekaip negali suprasti ar jo jausmai yra gailestis, ar tikra meilė. Besistengdamas pasielgti teisingai, jis vis labiau įsipainioja į pažadus, melą ir atsakomybę prieš Liovenskioldų šeimą bei Editą.